Konání kroužků – 2017/2018


Hra na flétnu - úterý a středa od 7.15hod. - 8.00hod


Kroužek AJ pro 1. a 2. ročník - středa od 12.30hod. - 13.15hod.


Sportovní hry - starší žáci čtvrtek od 13.30hod. - 14.30hod.

                    - mladší žáci pátek od 13.15hod. - 14.15hod. 


Paličkování - pátek od 13.30hod. - 15.00hod.


Taneční kroužek - úterý od13.30hod. - 14.15hod. od II. pololetí