Projekt EU

PROJEKT EVROPSKÉ UNIE
 

Název projektu: ZŠ a MŠ Líšnice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001947

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 588 615,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše  škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně

sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a

 kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personálnípodpora,

osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole,

podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj,

čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost,

prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí,

sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost,
matematickou gramotnost, inkluzi, nových metod ve výuce v oblasti
matematické gramotnosti, extrakurikulární rozvojová aktivita- klub zábavné
logiky a deskových her.

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent - personální podpora

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta
mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší
podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací
program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
- DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou
absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a
kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti.
 

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny
zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů
komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť
logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských
školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci
častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Nastavené šablony ZŠ:

 

Nastavené šablony:

Školní asistent - personální podpora

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta
základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší
podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
- DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou
podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti
čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze

Nové metody ve výuce na ZŠ

Cílem je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím
vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu v oblasti matematické
gramotnosti.

Klub zábavné logiky a deskových her
pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má
formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita
vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.