MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Motto:  Dítě je jedinečná neopakovatelná bytost, která má 

             právo být sama sebou a právě tak být akceptována …

 

Prezentace mateřské školy

     Mateřská škola v Líšnici byla založena v únoru roku 1960. Zpočátku sídlila v přízemí základní školy (dnešní školní družina), na podzim r. 1978 byla v těsném sousedství otevřena nová dvoutřídní mateřská škola.  

     V současné době je do MŠ přijato 42 dětí z Líšnice, Žamberka, Pastvin a Nekoře a Letohradu. 1. třídu navštěvují děti dvou až čtyřleté, ve 2. třídě jsou děti od čtyř let.

      K 1.1.2003 se mateřská škola spojila s místní základní školou v jeden právní subjekt pod názvem  Základní škola a Mateřská škola Líšnice. Zřizovatelem školy je Obec Líšnice.

     V letních měsících roku 2013 prošlo celé zařízení rozsáhlou rekonstrukcí (změna vytápění, zateplení budov, výměna oken).

  

    Aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, vystřídají během dne různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat tak, aby děti měly možnost plně se soustředit na každou z nich. Jednotlivé části programu přizpůsobujeme ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně.

    Dopoledne zahrnuje spontánní hry, svačinku a pohybové aktivity, které se prolínají se vzdělávacími činnostmi. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž některé děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední lenošení. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní, kolektivní hry či individuální práce s dětmi. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce. Těšíme se zase na další den.