Organizace

 

Organizace školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019 V PROVOZU OD ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ

  • dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny jsou pro školní rok 2018/2019 přijati všichni přihlášení žáci.

 

Provozní doba:

  • od 6,45 do 8,00 a od 11,40 do 15,35 hodin

 

Časy obědů  v roce 2018 / 2019:

Časy obědů jsou pouze orientační. Počítejte, že doba oběda je cca půl hodiny.

 

Pondělí  11,45 – 1, 3, 4, 5 ročník          12,35 – 2 ročník

Úterý      11,45 -1, 2 ročník                   12,35 – 3, 4, 5 ročník

Středa     11,00 -3, 4, 5 ročník               11,45 – 1, 2 ročník

Čtvrtek   11,45 – 1 ročník                      12,35 – 2, 3, 4, 5 ročník

Pátek      11,45 - všichni                

 

Vyzvedávání a uvolňování dětí:  

  • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,45 hodin.
  • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

  • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je od 1.9.2018 100,- Kč/měsíc. Částka se vybírá měsíčně u paní účetní v kanceláři mateřské školy (nebo převodem na účet) ve výši 100,- Kč.

Důležité, nezapomeňte!

  • Podepsané a označené věci dětí
  • Notýsek ke komunikaci mezi rodiči a ŠD – omluvné lístečky
  • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
  • Papírové kapesníky – celé balení
  • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)