Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

 

 

Vítejte na stránkách naší školy a školičky, kde není nouze o nápady, akce a rády uvítáme všechny dětičky….

Paní učitelky i paní vychovatelka mají stále ruce plné práce, aby připravily co nejzajímavější a nejpodnětnější výuku i řízené činnosti a naplnily volný čas dětí a žáčků.

To vše se odehrává v téměř rodinném, klidném a esteticky upraveném prostředí, kde není čas na hádky a důraz je kladen na vzájemnou pomoc a důvěru.

Místo mezi námi najdou i děti, které potřebují z různých i zdravotních důvodů speciální a individuální přístup.

V odpoledních hodinách organizujeme rozmanité zájmové kroužky – paličkování ,přírodovědný , taneční, počítačový, sportovní hry, dramatický, hru na flétnu a anglický jazyk pro žáčky 1. a 2. ročníku (příprava na povinnou výuku anglického jazyka hravou formou).

Děti se v našem školském zařízení  seznamují s anglickým jazykem už ve II. oddělení mateřské školy – vše pod vedením paní učitelky Mgr.Pavly Zamazalové.

Na škole funguje také školní družina, kterou navštěvuje každý školní rok maximální počet žáků tj. 25. Zde se uplatňuje dětská hravost, soutěživost, tvořivost a zručnost.